Tarieven behandelingen tandarts en mondhygiënist

Tandarts Tarieven

Tandarts Tarieven

Tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste behandelingen. Uw eigen risico staat hier los van.

 

Aanvullende tandartsverzekering

Door een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bij u zorgverzekeraar kunt u een gedeelte of de gehele behandeling vergoed krijgen. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Controleer altijd u verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Materiaal en techniekkosten

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.

Hieronder vindt u de materiaalkosten voor de kweektesten die de tandarts en mondhygiënist bij u kan afnemen:

 

De tarieven voor een behandeling bij de tandarts en mondhygiënist die in onze praktijk worden gehanteerd:

 

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.