Gewoon Gaaf | Voorkom gaatjes bij kinderen| Kosteloze behandeling van kinderen

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf


Wij wachten niet totdat de eerste gaatjes zichtbaar zijn alvorens wij de begeleiding starten.

In onze praktijk werken wij met ‘Gewoon Gaaf’: een individuele cariëspreventiemethode op basis van risicoschatting voor de jeugd van 0-18 jaar. Deze behandelingen zijn voor de jeugd tot 18 jaar geheel kosteloos. De vergoeding voor behandeling vindt plaats vanuit de basisverzekering van uw kind en is vrij van financiële eigen bijdrage. Onze professionals hebben de benodigde opleiding voor deze preventiemethode.

De cariëspreventiemethode berust op non-invasieve behandeling. Dit houdt in dat het melkgebit het liefst helemaal niet wordt geboord of getrokken. Vóórkomen is beter dan genezen! Ook in het blijvende gebit zetten onze professionals zich om tandbederf te vóórkomen. Er wordt samen met u en uw kind(eren) een individueel zorgplan gemaakt. U en uw kind(eren) krijgen de benodigde voorlichting en begeleiding zodat u en uw kind(eren) thuis verder kunnen met de benodigde stappen om het melkgebit en later het blijvende gebit in goede conditie te houden.

Heeft u kind al een gaatje? Vooral dan is het van belang dat zij meedoen met onze cariëspreventiemethode om nieuwe gaatjes en verdere gebitsslijtage te vóórkomen. Naast cariëspreventie zetten onze professionals zich dagelijks in om u en uw kind(eren) de geschikte tools aan te reiken om tandbederf te managen.

In onze praktijk werken de tandartsen en mondhygiënisten heel nauw samen. Onze patiënten hebben 1 behandelkaart die zowel door de tandarts als door de mondhygiëniste wordt gebruikt. Alle gegevens zijn 1 oogopslag toegankelijk voor de behandelaar. Hiernaast vindt er geregeld overleg plaats tussen de 2 professionals. Zo kunnen we adequaat en op tijd de benodigde behandelingen uitzetten voor uw kind(eren).

Klik hier voor meer informatie over Gewoon Gaaf

 

Bekijk hieronder een impressie van een dergelijke behandeling.

Tot de leeftijd van 18 jaar is een halfjaarlijkse controle en andere mondzorg volledig vergoed

 

 

Schrijf u in